Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001

MED TOTAL COMPLIANCE SOM PROJEKTLEDER PÅ DIT ARBEJDSMILJØLEDELSESSYSTEM OPNÅR DUstyring af dit ArbejdsmiljøledelsesprojektArbejdsmiljø beskrivelse

En klar beskrivelse af Arbejdsmiljøet i din virksomhed, involverer er risikovurdering af arbejdsprocesser og en beskrivelse af hvordan arbejdet i diverse processer foregår så sikkert og sundt, som det er muligt.


AMO 

Du sikrer at Arbejdsmiljøorganisations medlemmer er valgt eller udpeget i overstemmelse med lovkrav og anbefalinger og bliver uddannet og efteruddannet i lovgivningen.


Aktiv involvering af medarbejdere

Med et Arbejdsmiljøledelsessystem i henhold til ISO 45001 sikrer du, at alle ledere og medarbejdere er aktivt involveret i at skabe, vedligeholde og forbedre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.


Lovliste

Med udpegning af de love, krav og bestemmelser i en lovbase og beskrivelse af hvordan din virksomhed overholder de specifikke lovkrav og bestemmelser, får du dokumenteret din overholdelse af gældende arbejdsmiljølovgivning.Lovpligtige eftersyn

Med registrering af de lovpligtige eftersyn, fastlæggelse af hvem, der udfører dem og rettidigt afholdt eftersyn af maskiner, porte, truck, kompressorer, løfteanordninger, Falck-udstyr med flere,  som er i din virksomhed, får du dokumenteret sikkerhed for overholdelse af lovkrav på området.


Audit 

Med audit af Arbejdsmiljøledelsessystemet får du ved kritisk gennemgang af processerne, stillet spørgsmål om processernes effektivitet - altså virker de og efterleves de i virkeligheden.


Ledelsens evaluering

Hvert år evaluerer vi på om vi har nået målene for arbejdsmiljøet eller graden af målopfyldelse. Vi vurderer på retningen for Arbejdsmiljøledelsessystemet og sætter vi nye mål for forbedringer for det eller de kommende år.Med forskellige billeder viser vi eksempler på at arbejde og arbejdsmiljø er meget varierende - fælles for alle gælder at arbejdsmiljøet skal være sundt og sikkert.


Når du har et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem opbygget i overensstemmelse med DS/EN ISO 45001 kan du dokumentere styring på arbejdsprocesser.


Du får mere tilfredse medarbejdere, dokumenteret overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen, aktiv involvering af medarbejderne og løbende forbedringer.Du får styr på processer som risikovurdering og hændelsesstyring, juridiske databaser og sagsstyring, aktiv medarbejderinvolvering samt en aktiv og engageret arbejdsmiljøorganisation.
Vi hjælper dig med at styrke et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt dokumentere og forbedre styring og ledelse af arbejdsmiljøprocesser i din virksomhed.
Arbejdsmiljøledelsessystem

i overensstemmelse med DS/EN ISO 45001

Tillige opfølgning på at lovpligtige eftersyn af truck, porte, lifte, pallereoler og kompressorer og tekniske hjælpemidler bliver overholdt og rettidigt udført.Med et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem opbygget i overensstemmelse med DS/EN ISO 45001 opnår du at få mere  tilfredse og veluddannede medarbejdere, dokumenteret overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og løbende forbedringer.

Kontakt

Anette Kjær

+45 53814448

ak@totalcompliance.dk

Vi er projektleder på design og implementering af jeres Arbejdsmiljøledelsessystem


unsplash