Digitale løsninger

MED TOTAL COMPLIANCE SOM PROJEKTLEDER PÅ NYE DIGITALE LØSNINGER - DIGITAL TRANSFORMATION - OPNÅR DU


styring af dit projekt om digital transformationDigital arbejdsplads

Om det handler om at skabe en digital arbejdsplads eller tilbyde nye digitale services i din virksomhed kræver det projektledelse 

- det har vi kendskab til og erfaring med at løse.


Digital transformation

Digital transformation handler om at se nye muligheder og skabe forandring og anerkendelse af at forandring sker gennem forskellige modenhedsfaser.


Ny teknologi

Med den ny teknologi vil vi opnå bedre arbejdsprocesser, mere effektivitet, ensartet kvalitet. Bedre datagrundlag, mere data, bedre analyse af data og bedre grundlag for at træffe nogle gode beslutninger.


Organisationen

Vi sikrer gennem løbende dialog med dig som projektejer, at du er fyldestgørende informeret, at du er aktivt involveret, at dine medarbejdere, som har en rolle er aktivt involveret og at leverancer bliver leveret i overensstemmelse med vores projektplan.


Kulturændring

Ny teknologi og digitale løsninger kræver tid til læring, tid til at mestre, tid til at fejle, viden om og respekt for at ingen fejler med vilje, vi gør det bedste vi kan, det tager tid at lære.


Omstilling ved implementering

Opgaverne ændrer sig ved implementering af ny teknologi, alle i  organisationen ledes gennem denne transformation.

Fra at have lidt eller ingen viden om et område, til at blive vidende, til at kunne anvende løsningen, til at kunne reflektere over udbyttet og til at stille krav til forbedringer af løsningen - er en kæmpe transformation - den kan vi styre dig igennem.


Gevinster

Når den ønskede digitale løsning er implementeret og dine ansatte har øget deres digitale kompetencer, vil du opleve at realisere gevinster, som den digitale løsning giver dig. 


Evaluering af realiserede gevinster

Gevinster kan være både økonomiske og ikke-økonomiske gevinster. Ved projektstart vurderer projektgruppen i samarbejde med projektejer hvilke gevinster løsningen kan realisere. Når den digitale løsning, har været implementeret i en given periode, vil det oftest give mening at gevinstrealiseringen evalueres - det kan vi også hjælpe dig med.


Hvad forstår vi ved...
Digitale løsningerI vores moderne samfund er vi alle  brugere af digitale løsninger, vi kan nævne mobiltelefoner, tablets, computere, offentlige løsninger, som vi anvender når vi bestiller pas eller når vi henvender os til kommunen i andre sammenhænge.Vores dagligdag ville ikke fungere uden digitale løsninger, helst sømløse, så brugeroplevelsen er optimal, vi er blevet kræsne og krævende, det er fordi vi har nået en vis digital modenhed.Det medfører at vi stiller krav til de digitale løsninger, de skal fungere optimalt altid

digitale løsninger til...Offentlige virksomheder


Vi har erfaring med at arbejde med digitale løsninger og kan nævne samarbejde med:

GIS-kontoret,

Ejendomme,

Plan og

Sydvestjysk Brandvæsen,

som de mest kendte.


digitale løsninger til...


Borgere & virksomheder


Vi har erfaring med at arbejde med

IT-infrastrukturløsninger og kan nævne Næste Generation Digital Post,

som den mest kendte.
digitale løsninger til...Digital transformation


Sømløse løsninger til din virksomhed

bliver dagligdag og


digital modenhed hos dine brugere øges


Sammen finder vi de digitale løsninger, der dækker jeres behov

Kontakt

Anette Kjær

+45 53814448

ak@totalcompliance.dk

unsplash