Miljøledelse ISO 14001

Vores skove og dyr

MED TOTAL COMPLIANCE SOM PROJEKTLEDER PÅ DIT MILJØLEDELSESSYSTEM OPNÅR DUstyring af dit MiljøledelsesprojektStyre og styrke miljøindsatsen

Med et miljøledelsessystem formulerer du miljøpolitikker og mål, som du ønsker at opnå. Og du fastlægger en handlingsåplan for at nå dine mål. Hvert år i forbindelse med au


Miljøbevidsthed

Et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001 er med til at øge ansattes miljøbevidsthed og opbygge interessenters tillid til virksomheden.


Miljø beskrivelse

En klar beskrivelse af hvordan din virksomhed påvirker miljøet i og udenfor, involverer er risikovurdering af arbejdsprocesser og en beskrivelse af hvordan arbejdet i diverse processer foregår så sikkert og sundt, som det er muligt.Opfyldelse af lovkrav - Lovliste

Med udpegning af de love, krav og bestemmelser i en lovbase og beskrivelse af hvordan din virksomhed overholde de specifikke lovkrav og bestemmelser, får du dokumenteret din overholdelse af gældende miljølovgivning.


Audit

Med audit af Miljøledelsessystemet får du ved kritisk gennemgang af processerne, stillet spørgsmål om processernes effektivitet - altså virker de og efterleves de i virkeligheden.


Ledelsens evaluering

Hvert år evaluerer vi på om vi har nået målene for miljøet eller graden af målopfyldelse. Vi vurderer på retningen for Miljøledelsessystemet og sætter vi nye mål for forbedringer for det eller de kommende år.


Vores fugle og vand

Vores opmærksomhed er rettet på jord, luft, vand, affald og natur. Rent vand, ren luft og ren jord, kort sagt ren natur.


Vi arbejder målrettet med at reducere produkters, menneskers og virksomheders negative påvirkning af vores miljø.

Total COMPLIANCE


har fokus på Miljøledelsessystemer

opbygget i overensstemmelse med den internationale standard

DS/EN ISO 14001

ET FOKUSOMRÅDE

Vores strande og have 

Ved opbygning af et miljøledelsessystem i en virksomhed arbejder vi med, at analysere virksomhedens miljøpåvirkning i forhold til jord, luft, vand og affald.


Vi undersøger, dokumenterer og sikrer at miljølovgivningen bliver overholdt.


Ved indførelse af dokumenterede politikker, procedurer, handlingsplaner og mål for miljøarbejdet  sikrer vi, at vi kontinuerligt arbejder med løbende forbedringer.


Hvert år sætter vi nye mål for vores miljøarbejde, det vil sige mål til at reducere den negative miljøpåvirkning.

Vi er projektleder på design og implementering af jeres Miljøledelsessystem

Kontakt

Anette Kjær

+45 53814448

ak@totalcompliance.dk