Projektledelse

Med Total COMPLIANCE som projektleder opnår du, at komme i mål med det aftalte projekt til tiden

MED TOTAL COMPLIANCE SOM PROJEKTLEDER PÅ DIT PROJEKT OPNÅR DU


projektlederstyringProjektbeskrivelse

En klar beskrivelse af projektet - altså hvad projektet indeholder og hvad det ikke indeholder. En projektplan, hvor aktiviteter, leverancer og output er vel beskrevet og dokumenteret, er en forudsætning for et godt projektforløb.


Planlægning

En tidsplan hvor aktiviteter og delmål er placeret på en tidslinje, så du har et klart overblik over, hvor langt vi er i processen og hvor langt vi har tilbage inden vi er i mål - altså klar målstyring.


Motivation

Vi sikrer gennem løbende dialog med dig som projektejer, at du er fyldestgørende informeret, at du er aktivt involveret, at dine medarbejdere, som har en rolle er aktivt involveret og at leverancer bliver leveret.


Overblik og ressourcestyring

Du har købt de rette ressourcer til at drive projektet for dig og dermed kan du frigive dine egne ressourcer, din tid til at koncentrere dig om at drive din forretning, med andre ord, du kan gøre det, du er bedst til - det er ressourcestyring.


Risikostyring

Vi sikrer indledende og løbende vurdering af risici ved projektet. Hvilken indflydelse har projektet på virksomheden samt vurdering af hvilke beslutninger, vi skal træffe for, at styre projektet bedst muligt for at imødekomme den daglige drift.

I et projekt opstår altid ricisi - med projektledelse er risikoen ikke uventet, den bliver håndterbar.


Projektstyring

Målrettet styring sikrer at projektet leveres til tiden, til aftalt kvalitet og til aftalt pris.


ET VELLYKKET PROJEKT


Bag et vellykket projekt gemmer sig en velbalanceret projekttrekant


En projekttrekant består af elementerne: tid, ressourcer og leverancer og de skal være i balance, som i en ligesidet trekant.


Som projektleder er vi opmærksomme og arbejder med at balancere de 3 elementer i projektet. Vi tror på, at bag et vellykket projekt findes god projektledelse.
Vi er her for at hjælpe dig med at opnå dine mål. 

PROCESSENRealisering

Fra at have en idé til at nå et mål, skal vi gå gennem defineringaf projektet, afgrænsning af projektet, lægge en strategi for at arbejde igennem de forskellige aktiviteter, lave en tidplan og fastlægge ansvarlige og de ressourcer, der er nødvendige for at realisere projektet - for at nå mål.Vi er jeres professionelle projektleder

og styrer jeres projekt i mål til aftalt tid

Kontakt

Anette Kjær

+45 53814448

ak@totalcompliance.dk

unsplash