Kvalitetsledelse

ISO 9001

MED TOTAL COMPLIANCE SOM PROJEKTLEDER PÅ DIT KVALITETSLEDELSESSYSTEM OPNÅR DUStyring af dit kvalitetsledelsesprojektAnsvar 

Organisationen, afdelinger, samarbejdsteams og ansvars-områder defineres, afgrænses og beskrives. Processer, som styrer produkt tilblivelsen og tværgående støttefunktioner beskrives.


Kompetencer

Vi fastlægger hvilke kompetencer, der er en nødvendig forudsætning for, at du kan drive virksomheden og som sikrer at dine medarbejdere kommer ind i en løbende proces med opkvalificering, så de er parate til at møde fremtidens krav.


Processer - produkt tilblivelsen

Områder som SALG, INDKØB, UDVIKLING, PRODUKTION og LAGER er typisk en del af kvalitetsledelsessystemet.
Processer - tværgående støtteaktiviteter

HR og IT er typisk tværgående støtteaktiviteter, som vil være en del af et kvalitetsledelsessystem.


Audit

Med afholdelse af audit undersøger vi hvorvidt processerne i virksomheden foregår i overensstemmelse med beskrivelserne     eller om der er behov for korrektioner.


Ledelsens evaluering

Med gennemgang af aktuelle emner fundet under audit og interessent- og SWOT-analysen samt afvigelser fundet og behandlet hen over året, samt de mål virksomheden har stillet til sig selv, tager ledelsen ved gennemgang af Ledelsen Evaluering stilling til, hvilke parametre der skal være grundlag for opmærksomhed fremover og skabe løbende forbedringer.

Med et certificeret kvalitetsledelsessystem planlægger du dine handlinger, du gør det du har planlagt, du tjekker at det er udført ordentligt, du handler på det, lærer af det og sikrer løbende forbedringer.


Kvalitetsledelsessystem

ISO 9001


Vi hjælper dig med at dokumentere og forbedre styring og ledelse af processer i din virksomhed.


Processer som styrer tilblivelsen af produkter og serviceydelser lige fra salg, indkøb, udvikling, lager og produktion, service og vedligehold af maskiner og udstyr samt kalibrering af værktøj.


Processer som styrer støtteaktiviteter som personaleudvikling og kompetencestyring, risikovurdering, overholdelse af lov- og myndighedskrav samt audit af alle processer.


Med et certificeret kvalitetsledelsessystem opbygget i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 opnår du at få mere tilfredse kunder og medarbejdere, større fleksibilitet, højere effektivitet, bedre indtjening og løbende forbedringer.