Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken gælder for www.totalcompliance.dk og beskriver behandlingen af persondata og brug af cookies på hjemmesiden.

 

_____________________________________________________________________

 

1. Kontaktoplysninger

Totalcompliance.dk udbydes af:

Total COMPLIANCE ApS

Fynsgade 8, 2., 1

6700 Esbjerg

CVR: 44487640

Total COMPLIANCE ApS, i det efterfølgende kaldet: Total COMPLIANCE,  ejes af Anette Kjær, som kan kontaktes på:

Mail: kontakt@totalcompliance.dk

Telefon: +45 53814448.

_____________________________________________________________________

 

2. Persondatapolitik

 

2.1 Total COMPLIANCEs behandling af persondata

Total COMPLIANCE er ansvarlig for behandling af persondata og indsamler udelukkende personoplysninger, når du er kunde eller benytter hjemmesiden: www.totalcompliance.dk.

 

2.2 Hvilke persondata

Der er primært tale om almindelige persondata, som

  • Personnavn 
  • Firmanavn
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Dit spørgsmål
  • Den IP-adresse, hvorfra du logger på

 

 

2.3 Formål og behandlingsgrundlag

Formålet med indsamling af personoplysninger, er at give dig en tilbagemelding på dit spørgsmål.


For almindelige persondata vil det være samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og/eller legitime interesser efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 


2.4 Hvor længe gemmer vi oplysningerne

Almindelige firma- og personoplysninger opbevares indtil vores kundeforhold er afsluttet.

I forhold til lovgivningsbestemte dokumentationsbehov gemmes disse oplysninger i 10 år.

 

 

2.5 Tilbagetrækning af samtykke

Ved behandling af persondata på grundlag af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.

 

I forbindelse med behandling af persondata er tilbagetrækning imidlertid ikke relevant, idet behandlingen som du har givet samtykke til, stopper, så snart du logger af siden. Se dit eget samtykke i undermenuen: Information om Cookies.

 

 

2.6 Hvem deler vi oplysningerne med

Total COMPLIANCE videregiver ikke data til tredjeparter til selvstændig databehandling.

 


2.7 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger:

Oplysning om behandling (indsigtsret)
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i den behandling af dine personoplysninger, som foretages, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.Ret til berigtigelse
Du har altid ret til at få berigtiget dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16. Hvis du bliver opmærksom på fejl i de oplysninger vi har indsamlet om dig, kan du kontakte TOTAL COMPLIANCE på ovennævnte adresse eller e-mail under pkt. 1 om kontaktinfo.Ret til sletning
Dine oplysninger bliver i udgangspunktet slettet i overensstemmelse med proceduren som beskrevet under pkt. 2.2.

Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning foretages, jf. artikel 17 i databeskyttelsesforordningen.Ret til begrænsning
Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21 og 22.

 


2.8 Adgang til at klage

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Total COMPLIANCE på ovennævnte kontakter under pkt. 1 med en klage over behandlingen af personoplysninger.

Herudover har du ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk