Miljøledelse ISO 14001

MED TOTAL COMPLIANCE SOM PROJEKTLEDER PÅ DIT MILJØLEDELSESSYSTEM OPNÅR DUStyring af dit MiljøledelsesprojektStyre og styrke miljøindsatsen

Med et miljøledelsessystem formulerer du miljøpolitikker og mål, som du ønsker at opnå. Og du fastlægger en handlingsåplan for at nå dine mål. Hvert år i forbindelse med au


Miljøbevidsthed

Et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001 er med til at øge ansattes miljøbevidsthed og opbygge interessenters tillid til virksomheden.


Miljø beskrivelse

En klar beskrivelse af hvordan din virksomhed påvirker miljøet i og udenfor, involverer er risikovurdering af arbejdsprocesser og en beskrivelse af hvordan arbejdet i diverse processer foregår så sikkert og sundt, som det er muligt.Opfyldelse af lovkrav - Lovliste

Med udpegning af de love, krav og bestemmelser i en lovbase og beskrivelse af hvordan din virksomhed overholde de specifikke lovkrav og bestemmelser, får du dokumenteret din overholdelse af gældende miljølovgivning.


Audit

Med audit af Miljøledelsessystemet får du ved kritisk gennemgang af processerne, stillet spørgsmål om processernes effektivitet - altså virker de og efterleves de i virkeligheden.


Ledelsens evaluering

Hvert år evaluerer vi på om vi har nået målene for miljøet eller graden af målopfyldelse. Vi vurderer på retningen for Miljøledelsessystemet og sætter vi nye mål for forbedringer for det eller de kommende år.