Vilkår for brug

 

Denne hjemmeside ejes og drives af Total COMPLIANCE ApS, et dansk registreret anpartsselskab, med CVR-nummer 44487640, og på den registrerede adresse Fynsgade 8, 2., 1, 6700 Esbjerg, Danmark.


Kun til brug af denne hjemmeside skal udtryk som "Total COMPLIANCE", "organisation", "virksomhed", "vi", "vores" og "dens" læses og fortolkes, som om de kun gælder for denne relevante juridiske enhed.

 

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes udelukkende i overensstemmelse med lovene i Danmark, uden hensyntagen til principper om lovkonflikter. Enhver tvist, der opstår under eller i forbindelse med dit besøg på denne hjemmeside eller brugen af ​​information og materiale, der er tilgængeligt på eller via hjemmesiden, er underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Esbjerg, Danmark.


Disse vilkår og betingelser, herunder lovvalg og værnetingsklausul, gælder tilsvarende for enhver lokal sprogversion af hjemmesiden.

 


Ophavsretserklæring

Hjemmesiden er underlagt Total COMPLIANCE ApS copyright. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af hjemmesiden må reproduceres, transmitteres eller kopieres i nogen form eller på nogen måde, inklusive upload på internettet, uden forudgående skriftligt samtykke fra Total COMPLIANCE ApS.

 

Total COMPLIANCE har de nødvendige rettigheder til al information og materiale, som Total COMPLIANCE har stillet til rådighed på hjemmesiden, medmindre andet er angivet eller følger af konteksten. Medmindre andet følger af konteksten, er enhver ret til at downloade materiale kun til intern brug og til ikke-kommercielle formål, og inkluderer ikke retten til at kopiere, distribuere yderligere eller ændre. 

 


Persondatabeskyttelse

Vores fortrolighedserklæring gælder for alle personlige data eller indhold, der deles på denne hjemmeside. TOTAL COMPLIANCE regler og standarder og andre servicedokumenterIndholdet af TOTAL COMPLIANCE-servicedokumenterne, der er tilgængelige for dig til download, er underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder forbeholdt TOTAL COMPLIANCE. Du har ret til at downloade dokumenterne i elektronisk format og ret til at bruge dokumenterne til dine interne formål med følgende begrænsninger:


1• Brugsretten omfatter ikke nogen ret til at kopiere, ændre eller videredistribuere nogen af ​​disse dokumenter, herunder ved at uploade nogen af ​​disse dokumenter til internettet og/eller et intranet uden TOTAL COMPLIANCEs udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.


2• Ved at downloade dokumenterne anerkender og accepterer du, at brugerbegrænsninger kan gælde for nogle af dokumenterne. Sådanne brugerbegrænsninger vil være at finde på forsiden af ​​de relevante dokumenter. Brugerbegrænsningerne vil blive anset for at være forstået og accepteret ved download af dokumenterne.• TOTAL COMPLIANCE er ikke ansvarlig for konsekvenserne af enhver brug af disse dokumenter. Ansvarsfraskrivelse

Medtagelsen af ​​links eller henvisninger til andre websteder end TOTAL COMPLIANCE-websteder er ikke beregnet til at tillægge disse websteder og oplysningerne deri betydning, og det er heller ikke beregnet til at støtte, anbefale eller favorisere nogen udtrykte synspunkter eller kommercielle produkter eller tjenester, der tilbydes på disse eksterne websteder eller de organisationer, der sponsorerer webstederne, efter handelsnavn, varemærke, fremstilling eller andet. Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogen af ​​tredjepartswebsteder, gør du det helt på egen risiko.

 

Henvisning på webstedet til et specifikt kommercielt produkt, proces eller service eller brugen af ​​et handels-, firma- eller virksomhedsnavn er kun til din information og bekvemmelighed og udgør ikke godkendelse, anbefaling, certificering eller anden godkendelse fra TOTAL COMPLIANCE.


Der gøres en rimelig indsats for at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger på hjemmesiden. TOTAL COMPLIANCE fremsætter dog ingen krav, garantier eller garantier vedrørende nøjagtigheden, valutaen, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af ​​indholdet af materiale og information, der er gjort tilgængeligt på eller gennem hjemmesiden og fraskriver sig og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med adgang til og brug af denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, ethvert ansvar for fejl, ufuldstændigheder og udeladelser i materiale eller information, der er gjort tilgængelig eller genereret på eller gennem hjemmesiden. 


Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt og i det omfang, det er tilladt af gældende lovgivning, leveres hjemmesiden og alt, der gøres tilgængeligt på eller gennem hjemmesiden, "som det er" uden garanti eller forsikring af nogen art. Dette gælder uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Kontrakter, der ikke er relateret til hjemmesiden

Medmindre det udtrykkeligt er anerkendt af TOTAL COMPLIANCE i den pågældende kontrakt, skal ingen information, erklæringer, repræsentationer eller materialer på denne hjemmeside anses for at være relevante for fortolkningen af ​​eventuelle kontrakter indgået med TOTAL COMPLIANCE, som ikke er relateret til hjemmesiden og brugen deraf.